Producenci
Ochrona danych osobowych
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

  NET Retail Technologies Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 89A/232 jest administratorem danych osobowych.

 2. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE 

  Przetwarzamy dane osobowe w  związku ze sprzedażą narzędzi i akcesoriów budowlanych oraz ich wysyłką:

  • Jesteśmy dystrybutorem narzędzi i akcesoriów budowlanych, współpracujemy z innymi producentami lub dystrybutorami.
  • Towary zamówione przez klientów wysyłamy przez firmy kurierskie (np. InPost, DHL, FedEx, DPD, GLS… )
  • Podmioty, których dane dotyczą: klienci oraz osoby i firmy z nami współpracujące.
  • Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, adresy e-mail.
  • Podstawa i cele przetwarzania danych:

  1)       zawarcie i wykonanie umowy;

  2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

  1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
  2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  3. rozliczenie danin publicznoprawnych;

  3)       usprawiedliwiony interes prawny:

  1. udokumentowanie realizacji transakcji;
  2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
  3. marketing bezpośredni;
  4. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne;
  5. archiwizacja.
 3. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH  

  Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

 4. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

  Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

  Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

  1) Pracownikom firmy realizującym zamówienia, opiekującym się sklepem oraz działowi finansowemu

  2) Firmom kurierskim (w celu dostarczenia zamówionych produktów)

  3) Bankom ( w celu przeprowadzania transakcji bezgotówkowych)

 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

  Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

 7. SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI 

  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: rodo@magellanus.pl lub listownie na adres podany poniżej.

 8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

  Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 9. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG 

  Nie przekazujemy jakichkolwiek danych poza EOG.

 10.  UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

  Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

  1)   sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

  2)   usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

  3)   ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

  4)   dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

  5)  przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

  6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

  Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: rodo@magellanus.pl lub listownie na adres podany poniżej.

  Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

  Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 11. SKARGA DO ORGANU NADZORU 

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

 12. KONTAKT I INFORMACJE 

  Nasze dane adresowe: NET Retail Technologies Sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 89A/232, 01-355 Warszawa. 

  Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: rodo@magellanus.pl.

        Lub skontaktować się pod numerem telefonu: +48 731772419

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl